20

Leo The Lion

1-åring
Hingst f.2020 (1 år)
Bird Parker – La Prinsess (Adams Hall)