10

Kelly Smartface

1-åring
Sto f.2020 (1 år)
Captain Sparrow – Olympia Face (Viking Kronos)