7

Corsa Crusader

1-åring
Hingst f.2020 (1 år)
Make It Happen – Corsa Rapida (Dream Vacation)