38

Churchill Face

1-åring
Hingst f.2020 (1 år)
Bold Eagle – Thatch Her Face (Joke Face)