1

Birk Stjerna

Fölsto
Sto f.2014 (7 år)
Briskeby Philip – Gomnes Mi (Grans Trygg)