28

Bosch

1-åring
Hingst f.2020 (1 år)
Father Patrick – Kapriol Face (Viking Kronos)