12

Monster Elden

Årsföl
Hingst f.2020 (1 år)
Lome Elden – Birk Terna (Alm Viktor)